วิถีชีวิต

07Sep

พีเจ้น ทุบสถิติให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกัน ครั้งที่ 5“พีเจ้น” โดยบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการทุบสถิติ  “ให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันมากที่สุดในประเทศไทย” เป็นครั้งที่ 5 ในงาน“Thailand Breastfeeding Day By Pigeon อุ่นรักจากอกแม่ ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจ” ครั้งที่ 5พีเจ้นเป็นรายแรกที่จัดการสร้างสถิตินี้ขึ้นมาในปี 2558 เป็นครั้งแรก ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง จากการมีส่วนร่วมของคุณแม่ทั่วประเทศมาร่วมสร้างสถิติ และหลังจากปีแรกมีการจัดกิจกรรมและสร้างสถิติอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 5 และสามารถทุบสถิติที่ทำไว้ในปีที่ผ่านมาได้ด้วยดี

   

จากสถิติที่พีเจ้นสร้างไว้ในปีแรก (พ.ศ.2558)มีผู้ร่วมสร้างสถิติเพียง 205 คู่  ปีถัดมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมาถึงปี 2561 สถิติที่ทำได้จำนวน 560 คู่  และในปีนี้ทุบสถิติที่จำนวน 617 คู่ หรือ 1,235 แม่ลูก  ซึ่งเป็นจำนวนของคุณแม่และลูกที่ร่วมสร้างสถิติที่งาน ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และคุณแม่ทางบ้านที่ร่วมทำสถิติในเวลาเดียวกันและส่งคลิปมารวมสถิติ

   . 

คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล กล่าวว่า ความสำเร็จของพีเจ้นในงานนี้ มิใช่เพียงแค่ยอดสถิติที่เพิ่มขึ้น แต่อยู่ที่สามารถส่งต่อพลังให้คุณแม่ทั่วประเทศให้ความสำคัญและมุ่งมั่นตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมของคุณแม่เอง ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่พีเจ้นมุ่งมั่นมาตลอด

 #เชื่อ...ในตัวคุณ

#Believe, We CAN

 

 

TAGS:  

, , ,
| | | |