ประเพณีและการศึกษา

26May

ธงชาติไทยผืนใหญ่ที่สุดในโลก
ธงชาติไทยผืนใหญ่ที่สุดในโลกผืนนี้ ได้รับการบันทึกสถิติระดับโลก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ยกขึ้นเหนือแผ่นดินไทยที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบนสุดของประเทศไทย ธงนี้มีสัดส่วนและแถบสีถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติธง มีความยาวถึง 63 เมตร กว้าง 42 เมตร น้ำหนักรวมกว่า 500 กิโลกรัม  ต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่ถึง 3 คัน ในการเชิญธงขึงขึ้น เพื่อประกาศให้โลกรู้จักสัญลักษณ์ของประเทศไทย และสร้างความภาคภูมิใจในแผ่นดิน ตลอดจนสร้างสำนึกรักชาติให้กับคนไทยทุกคน

 ธงชาติผืนนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยคุณ Andrew Khor ชาวมาเลเซีย ที่มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 22 ปี ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท อบีน่า จำกัด(ประเทศไทย) ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานธงไตรรงค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 

ปัจจุบัน จัดแสดงอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้ที่สนใจไปเยี่ยมชม 

คุณ Andrew ผู้อำนวยการสร้างธงผืนนี้ กล่าวว่า ในเมื่อเป็นธงชาติไทย ก็ต้องได้รับการบันทึกไว้ในสถิติประเทศไทย และวันนี้ Thailand Records จึงบันทึกไว้อย่างเป็นทางการ

TAGS:  

, , , , , ,
| | | |