ประเพณีและการศึกษา

21Feb

การฝึกซ้อม CPR พร้อมกันทั่วประเทศมากที่สุดในเวลา 24 ชั่วโมง : Most People to Complete CPR Training in 24 hours


     

การกู้ชีวิต หรือ CPR (Cardiopulmonary  Resuscitation) เป็นปฏิบัติการช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดทำงานอย่างกระทันหัน ทำให้หัวใจกลับมาเต้นตามปกติ ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่หยุดหายใจ เพราะเป็นช่วงไม่กี่นาที่ที่จะสามารถยื้อชีวิตผู้ป่วยได้ก่อนที่จะถึงมือแพทย์ 

       ดังนั้น คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับเพจ Street Hero Project จึงจัดการฝึกอบรมและฝึกฝนทักษะการกู้ชีพฉุกเฉิน CPR ขึ้นทั่วประเทศ โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้คนไทยมีความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บให้รอดชีวิตได้มากขึ้นลดอัตราการเสียชีวิตอย่างฉุกเฉินได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงเพจพันธมิตร เช่น Drama Addict, แหม่โพธิ์ดำ, อีเจี๊ยบเลียบด่วน ก็เข้ามาร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้ทาง Street Hero Project ยังได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AEC) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อีกด้วย

  

       กิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้และการมีทักษะในการกู้ชีพ ซึ่งเป็นความรู้และทักษะพื้นฐานที่ทุกคนควรมี และจะส่งผลให้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตในกรณีฉุกเฉินได้มากขึ้น 

       กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสอนและฝึกซ้อม CPR พร้อมกันในจุดต่างๆ ทั่วประเทศ ในเวลา 24 ชั่วโมง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการโดย บันทึกไทย Thailand Records ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมและสร้างสถิติทั้งหมดมากถึง 4,944 คน 

  

  

  

 

Believe! We CAN

เชื่อ...ในตัวคุณ

 

TAGS:  

, , , , , , , , , , , , , , ,
| | | |