ศิลปะและนันทนาการ

08Jun

หนังสือเล่มแรกที่มีภาพอัปสราในนครวัดครบทุกองค์ : The First Book has All Existing Images of Apsara at Nakorn Wat
ปราสาทนครวัด มรดกโลกแห่งประเทศกัมพูชา ที่หลายคนตั้งใจว่าสักครั้งในชีวิตต้องไปเยือนให้ได้ เสน่ห์ของปราสาทหินที่สร้างตามขนบ ความเชื่อ และศิลปะของขอม มีมากกว่าความยิ่งใหญ่ตระการตา เป็นปราสาทที่สร้าง ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ประมาณค.ศ.1643 สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระวิศนุ ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู เป็นปราสาทหิน 3 ชั้น มีเนื้อที่และผังเสมือนเมืองๆ หนึ่ง มีภาพสลักบนผนัง ทั้งภาพกระบวนทัพ ภาพตัดสินความ ภาพการกวนเกษียณสมุทร และอื่นๆ ล้วนน่าสนใจเพราะนอกจากจะมีความสวยงามแล้ว ยังแฝงด้วยประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และความเชื่อ ของขอมหรือเขมรโบราณในยุคนั้น 


    

สิ่่งที่น่าสนใจและทำให้เกิดเป็นหนังสือ อัปสรา หรือ Apsara The Celestial Dancers of God ซึ่งได้รับการบันทึกใน Thailand Records ในครั้งนี้นั่นคือ รูปแกะสลักนูนต่ำของนางอัปสราหรือเหล่านางสนมของเทวดาที่รายรอบอยู่ในปราสาทนครวัดแห่งนี้ ภาพอัปสราที่มีมากกว่าพันนางนี้มีความแตกต่างกันไปทั้งลักษณะท่าทาง ทรงผม การแต่งกาย และเครื่องประดับ แต่ทุกนางจะเปลือยอก หากเราสังเกตดีๆ จะเห็นว่าบางนางมีหน้าอกมันวาว เนื่องจากสมัยก่อนนักท่องเที่ยวจะมีความเชื่อว่าต้องมาสัมผัสหน้าอกนางอัปสราเหล่านี้ แล้วจะมีโชค อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีกฏห้ามสัมผัสเพื่อไม่ให้ชำรุดเสียหาย

 

นางอัปสรานับเป็นศิลปะและเอกลักษณ์ของขอมจนถึงกัมพูชายุคปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้จากการแสดงร่ายรำในชุดของนางอัปสราที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมกันได้มาก เช่นเดียวกับ อ.ธัญญา ผลอนันต์ ซึ่งเป็นผู้ดำริและริเริ่มทำหนังสือ รวมภาพอัปสราขึ้นมา ก็ชื่นชอบศิลปะนางอัปราเช่นกัน จึงสร้างทีมสร้างสรรค์ผลงานเล่มนี้จนสำเร็จ โดยใช้ระยะเวลานานถึงเกือบ 5 ปี เพราะต้องวางแผนว่าหนังสือจะออกมาในรูปแบบใดถึงจะน่าสนใจ การเก็บภาพทุกองค์ของนางอัปรานับพันไม่ให้ขาดตกตัวใดๆ จึงต้องใช้เวลานาน และไปถ่ายเก็บภาพอยู่หลายรอบกว่าจะได้ภาพครบและสวยงาม จนถึงการตรวจสอบไม่ให้ผิดพลาด รวมถึงต้องหาผู้ที่มีความรู้ด้านโบราณคดีตัวจริงมาร่วมกันทำให้หนังสือสมบูรณ์และดีที่สุด ให้สมกับความตั้งใจและความฝันของ อ.ธัญญา ซึ่งเป็นทั้งบรรณาธิการและผู้อำนวนการผลิตหนังสือเล่มนี้ด้วย

  

 

โดยทีมงานที่สร้างสรรค์หนังสือที่มีคุณค่าเล่มนี้หลักๆ ประกอบด้วย 

บรรณาธิการ : อ.ธัญญา ผลอนันต์

ช่างภาพมืออาชีพ : จิรชนม์ ฉ่ำแสง

ผู้ช่วยช่างภาพ : ฤทัยรัตน์ พวงแก้ว

เนื้อหาในเล่ม : รศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และ ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ (อาจารย์คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดาราพร สวมกำปัง 

  

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์แกะดำ พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ตทุกหน้า มีทั้งหมด 264 หน้า รวบรวมภาพนางอัปสราศิลปะแกะสลักในนครวัดได้ครบทุกองค์ ซึ่งยังไม่เคยมีใครบอกได้ว่าจริงๆ แล้วมีทั้งหมดกี่องค์ แต่เท่าที่ทีมงานหนังสือได้เก็บภาพและตรวจสอบอยู่หลายรอบ พบว่ามีนางอัปสราสลักหินปรากฏอยู่ในนครวัด ณ ปัจจุบัน 1,817 องค์ และทุกองค์หรือทุกนาง ได้ถูกรวบรวมเป็นภาพถ่ายไว้ในหนังสือ Apsara The Celestial Dancers of God เล่มนี้  และวันนี้ทุกนางก็ได้รับการบันทึกไว้ใน Thailand Records พร้อมกับ "หนังสือเล่มแรกโดยคนไทยที่มีภาพถ่ายนางอัปสราแกะสลักในปราสาทนครวัดครบทุกองค์"   

 

Believe, We CAN

เชื่อ...ในตัวคุณ

TAGS:  

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
| | | |