วิถีชีวิต

เจ้าของสถิติ : วิศรุตา ฟอร์ซอง (นิคกี้)
สถิติ : หญิงไทยว่ายน้ำทะเลระยะยาวที่สุด
วันบันทึกสถิติ : 15 สิงหาคม 2563
Record Holder : Visaruta forsans
Record : longest open-water solo, continuous marathon swim in Thailand (25.39 km. in 12 hrs.) [ ... ]

เจ้าของสถิติ : "พีเจ้น" บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สถิติ : ทุบสถิติ "การให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันมากที่สุดในประเทศไทย"
(แม่ลูก 617 คู่ หรือ แม่และลุกรวม 1,234 คน)
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 7 กันยายน 2562
Record Holder : Pigeon (Moong Pattana International Public Company Limited)
Record : The Largest breastfeeding at the same time
Date of Record : 7 September 2019 [ ... ]

เจ้าของสถิติ : บุญยวัฒน์ ปราโมทย์
สถิติ : แชมป์ Downmall ประเทศไทยคนแรก
วันบันทึกสถิติ : 21 ตุลาคม 2561
Record Holder : Boonyawat Pramote
Record : First Champion Downmall of Thailand (Time Score 1.37.9) [ ... ]

เจ้าของสถิติ : กรณ์ สังฆบุญ
สถิติ : ผู้จัดการแข่งขัน downmall ครั้งแรกของไทย
วันที่บันทึกสถิติ : 21 ตุลาคม 2561
Record Holder : Gorn Sangkaboon
Record : First organizer of downmall racing in Thailand
Date of Recorded : 21 October 2008 [ ... ]

เจ้าของสถิติ: The Bright City Lifestyle Mall
สถิติ : ห้างสรรพสินค้าในไทยที่จัดแข่งขันจักรยานวิบากครั้งแรก
วันบันทึกสถิติ : 21 ตุลาคม 2561
Record Horder : The Bright City Lifestyle Mall
Record : First Shopping Mall arranged Downmall racing
Date Recorded : 21 Oct. 2018 [ ... ]

เจ้าของสถิติ : "พีเจ้น" บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สถิติ : ทุบสถิติ "การให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันมากที่สุดในประเทศไทย"
(แม่ลูก 560 คู่ หรือ แม่และลุกรวม 1,120 คน)
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 18 สิงหาคม 2561
Record Holder : Pigeon (Moong Pattana International Public Company Limited)
Record : The Largest breastfeeding at the same time
Date of Record : 18 August 2018 [ ... ]

เจ้าของสถิติ : วรวิมล ปทุมมาลย์ลักขณา
สถิติ : สะสมเสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งชุดแฟนซีมากที่สุดในประเทศไทย (3,560 ชิ้น)
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 9 สิงหาคม 2561
Record Holder : Woravimol Pratoommarakkana
Record : Largest collection of fancy clothes and accessories
in Thailand (3,560 pieces)
Date of Record : 9 June 2018 [ ... ]

ผู้สร้างสถิติ : บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์ สก๊อต คิตซ์ ซุปไก่สกัดผสมนม
สถิติ : การดื่มซุปไก่สกัดผสมนมพร้อมกันมากที่สุดในประเทศไทย
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 5 มิถุนายน 2561
Record Holder : Scotch Industrial (Thailand) Co.,Ltd.
Record : Most number of kids drinking essences of chicken with milk at the same time
Date of Record : 5 June 2018 [ ... ]

เจ้าของสถิติ : วรวิมล ปทุมมาลย์ลักขณา
สถิติ : แต่งชุดแฟนซีลงแข่งขันกีฬามากที่สุดในประเทศไทย
64 ชุด ในการแข่งขัน 60 สนาม ในระยะเวลา 1 ปี (2560)
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 9 เมษายน 2561
Record Holder : Woravimol Pratoommarakkana
Record : The most wearing "Fancy Dresses" sports competition
in Thailand for one year. (64 Dresses for 60 competition)
Date of Record : 9 April 2018 [ ... ]

4 เรื่องราว จาก "บันทึกไทย"