ประเพณีและการศึกษา

เจ้าของสถิติ: บริษัท อบีน่า จำกัด (ประเทศไทย)
โดย Mr.Andrew Khor
สถิติ : ธงชาติไทยผืนใหญ่ที่สุดในโลก
วันบันทึกสถิติ : 26 พฤษภาคม 2562
Record Holder : Abina Co.,Ltd. (Thailand)
Record : The world’s largest Thai national flag
Date Recorded : 26 May 2019 [ ... ]

เจ้าของสถิติ: พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
โดย : อ.พฤฒิพล ประชุมผล
สถิติ : การรวบรวมหลักฐานธงชาติไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
วันบันทึกสถิติ : 26 พฤษภาคม 2562
Record Holder : Thai National Flag Museum
Record : The largest Thai national flag related collection
Date Recorded : 26 May 2019 [ ... ]

เจ้าของสถิติ : คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และ เพจ Street Hero Project
สถิติ : การฝึกซ้อม CPR พร้อมกันทั่วประเทศมากที่สุดในเวลา 24 ชั่วโมง
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 21 กุมภาพันธ์ 2561
Record Holder : The Integration and Coordination Committee on
Emergency Rescue And Street Hero Project
Record : Most People to Complete CPR Training in 24 hours
Date : 21 February 2018
Most People to Complete CPR Training in 24 hours [ ... ]

คณะวิจัย ศ.ดร.วิน เชยชม และทีมงานภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบคุณประโยชน์ของเลือดจระเข้ จนนำไปสู่การวิจัยและผลิตแคปซูลจากเลือดจระเข้เพื่อบำรุงสุขภาพรายแรก ซึ่งได้การรับรองจากองค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขและได้รับสิทธิบัตรในการผลิตอาหารเสริมบำรุงสุขภาพที่ผลิตจากเลือดจระเข้รายแรกของประเทศไทยได้ในปี พ.ศ.2549 [ ... ]

หมูปิ้ง คืออาหารทานง่ายที่เป็นคำตอบสำหรับมื้อเช้าของหลายๆคน เราจะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเลือกขายหมูปิ้ง แต่มีคนไทยคนหนึ่งที่ทำให้หมูปิ้งก้าวไปได้ไกลกว่าอาหารริมทาง เขาคือ เฮียนพ นครสวรรค์ ผู้สร้างโรงงานหมูปิ้งที่ได้มาตรฐานเจ้าแรกของประเทศไทย [ ... ]

มะพร้าวกะทิ มีเนื้อหนา ฟู อ่อนนิ่ม รสหวานมันอร่อย เป็นที่นิยมบริโภค แต่ค่อนข้างหายาก เพราะโอกาสที่จะปลูกให้ติดผลเป็นมะพร้าวที่มีเนื้อเป็นวุ้นคล้ายกะทินั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก จึงมีราคาสูงกว่ามะพร้าวธรรมดา 5-10 เท่า แต่ด้วยความสามารถของ ดร.อุทัย จารณศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชจึงทำให้เขาสามารถวิจัย วิเคราะห์ จนสามารถสร้างเกาะมะพร้าวกะทิได้สำเร็จและถูกบันทึกให้เป็นผู้วิจัยและปลูกได้ผลมะพร้าวกะทิทั้งสวน คนแรกของไทย [ ... ]

4 เรื่องราว จาก "บันทึกไทย"