4 เรื่องราว จาก "บันทึกไทย"

STORY


เจ้าของสถิติ : "พีเจ้น" บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สถิติ : ทุบสถิติ "การให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันมากที่สุดในประเทศไทย"
(แม่ลูก 617 คู่ หรือ แม่และลุกรวม 1,234 คน)
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 7 กันยายน 2562
Record Holder : Pigeon (Moong Pattana International Public Company Limited)
Record : The Largest breastfeeding at the same time
Date of Record : 7 September 2019

| | | | Read More

เจ้าของสถิติ: บริษัท อบีน่า จำกัด (ประเทศไทย)
โดย Mr.Andrew Khor
สถิติ : ธงชาติไทยผืนใหญ่ที่สุดในโลก
วันบันทึกสถิติ : 26 พฤษภาคม 2562
Record Holder : Abina Co.,Ltd. (Thailand)
Record : The world’s largest Thai national flag
Date Recorded : 26 May 2019 [ ... ]

เจ้าของสถิติ: พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
โดย : อ.พฤฒิพล ประชุมผล
สถิติ : การรวบรวมหลักฐานธงชาติไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
วันบันทึกสถิติ : 26 พฤษภาคม 2562
Record Holder : Thai National Flag Museum
Record : The largest Thai national flag related collection
Date Recorded : 26 May 2019 [ ... ]

เจ้าของสถิติ : ฺBM.P. KIA พระราม 4
สถิติ : แปรขบวนรถ KIA เป็นตราสัญลักษณ์รถ KIA ครั้งแรก
วันบันทึกสถิติ : 2 มีนาคม 2562
Record Holder : ฺBM.P. KIA RAMA 4
Record : First made car logo/image by all the same car model
Date : 2 March 2019 [ ... ]

เจ้าของสถิติ : บุญยวัฒน์ ปราโมทย์
สถิติ : แชมป์ Downmall ประเทศไทยคนแรก
วันบันทึกสถิติ : 21 ตุลาคม 2561
Record Holder : Boonyawat Pramote
Record : First Champion Downmall of Thailand (Time Score 1.37.9) [ ... ]

ติดต่อทีมงาน "บันทึกไทย"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดเรื่องราวใน "บันทึกไทย"

ส่งลงทะเบียนเรื่องราวที่เป็นที่สุดของคุณ หรือแจ้งความประสงค์ในการสร้างสถิติต่างๆ มาที่ "บันทึกไทย"
ถ้าเรื่องราวของคุณได้รับตรวจสอบและผ่านการพิจารณา ทีมงาน "บันทึกไทย" จะติดต่อกลับไป