4 เรื่องราว จาก "บันทึกไทย"

STORY


เจ้าของสถิติ : บุญยวัฒน์ ปราโมทย์
สถิติ : แชมป์ Downmall ประเทศไทยคนแรก
วันบันทึกสถิติ : 21 ตุลาคม 2561
Record Holder : Boonyawat Pramote
Record : First Champion Downmall of Thailand (Time Score 1.37.9)

| | | | Read More

เจ้าของสถิติ : กรณ์ สังฆบุญ
สถิติ : ผู้จัดการแข่งขัน downmall ครั้งแรกของไทย
วันที่บันทึกสถิติ : 21 ตุลาคม 2561
Record Holder : Gorn Sangkaboon
Record : First organizer of downmall racing in Thailand
Date of Recorded : 21 October 2008 [ ... ]

เจ้าของสถิติ: The Bright City Lifestyle Mall
สถิติ : ห้างสรรพสินค้าในไทยที่จัดแข่งขันจักรยานวิบากครั้งแรก
วันบันทึกสถิติ : 21 ตุลาคม 2561
Record Horder : The Bright City Lifestyle Mall
Record : First Shopping Mall arranged Downmall racing
Date Recorded : 21 Oct. 2018 [ ... ]

เจ้าของสถิติ : "พีเจ้น" บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สถิติ : ทุบสถิติ "การให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันมากที่สุดในประเทศไทย"
(แม่ลูก 560 คู่ หรือ แม่และลุกรวม 1,120 คน)
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 18 สิงหาคม 2561
Record Holder : Pigeon (Moong Pattana International Public Company Limited)
Record : The Largest breastfeeding at the same time
Date of Record : 18 August 2018 [ ... ]

เจ้าของสถิติ : วรวิมล ปทุมมาลย์ลักขณา
สถิติ : สะสมเสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งชุดแฟนซีมากที่สุดในประเทศไทย (3,560 ชิ้น)
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 9 สิงหาคม 2561
Record Holder : Woravimol Pratoommarakkana
Record : Largest collection of fancy clothes and accessories
in Thailand (3,560 pieces)
Date of Record : 9 June 2018 [ ... ]

ติดต่อทีมงาน "บันทึกไทย"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดเรื่องราวใน "บันทึกไทย"

ส่งลงทะเบียนเรื่องราวที่เป็นที่สุดของคุณ หรือแจ้งความประสงค์ในการสร้างสถิติต่างๆ มาที่ "บันทึกไทย"
ถ้าเรื่องราวของคุณได้รับตรวจสอบและผ่านการพิจารณา ทีมงาน "บันทึกไทย" จะติดต่อกลับไป