4 เรื่องราว จาก "บันทึกไทย"

STORY


เจ้าของสถิติ : สมกร ราชนิกร
สถิติ : คนแรกถ่ายรูปหน้าศาลากลางครบ77จังหวัด
วันบันทึกสถิติ : 5 ธันวาคม 2563
Record Holder : SOMKORN RATNIKORN
Record : The first Thai person to take photos with all the provincial hall in Thailand.

| | | | Read More

เจ้าของสถิติ : วิศรุตา ฟอร์ซอง (นิคกี้)
สถิติ : หญิงไทยว่ายน้ำทะเลระยะยาวที่สุด
วันบันทึกสถิติ : 15 สิงหาคม 2563
Record Holder : Visaruta forsans
Record : longest open-water solo, continuous marathon swim in Thailand (25.39 km. in 12 hrs.) [ ... ]

เจ้าของสถิติ : "พีเจ้น" บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สถิติ : ทุบสถิติ "การให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันมากที่สุดในประเทศไทย"
(แม่ลูก 617 คู่ หรือ แม่และลุกรวม 1,234 คน)
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 7 กันยายน 2562
Record Holder : Pigeon (Moong Pattana International Public Company Limited)
Record : The Largest breastfeeding at the same time
Date of Record : 7 September 2019 [ ... ]

เจ้าของสถิติ: บริษัท อบีน่า จำกัด (ประเทศไทย)
โดย Mr.Andrew Khor
สถิติ : ธงชาติไทยผืนใหญ่ที่สุดในโลก
วันบันทึกสถิติ : 26 พฤษภาคม 2562
Record Holder : Abina Co.,Ltd. (Thailand)
Record : The world’s largest Thai national flag
Date Recorded : 26 May 2019 [ ... ]

เจ้าของสถิติ: พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
โดย : อ.พฤฒิพล ประชุมผล
สถิติ : การรวบรวมหลักฐานธงชาติไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
วันบันทึกสถิติ : 26 พฤษภาคม 2562
Record Holder : Thai National Flag Museum
Record : The largest Thai national flag related collection
Date Recorded : 26 May 2019 [ ... ]

ติดต่อทีมงาน "บันทึกไทย"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดเรื่องราวใน "บันทึกไทย"

ส่งลงทะเบียนเรื่องราวที่เป็นที่สุดของคุณ หรือแจ้งความประสงค์ในการสร้างสถิติต่างๆ มาที่ "บันทึกไทย"
ถ้าเรื่องราวของคุณได้รับตรวจสอบและผ่านการพิจารณา ทีมงาน "บันทึกไทย" จะติดต่อกลับไป