4 เรื่องราว จาก "บันทึกไทย"

STORY


เจ้าของสถิติ : วรวิมล ปทุมมาลย์ลักขณา
สถิติ : สะสมเสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งชุดแฟนซีมากที่สุดในประเทศไทย (3,560 ชิ้น)
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 9 สิงหาคม 2561
Record Holder : Woravimol Pratoommarakkana
Record : Largest collection of fancy clothes and accessories
in Thailand (3,560 pieces)
Date of Record : 9 June 2018

| | | | Read More

เจ้าของสถิติ : คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และ เพจ Street Hero Project
สถิติ : การฝึกซ้อม CPR พร้อมกันทั่วประเทศมากที่สุดในเวลา 24 ชั่วโมง
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 21 กุมภาพันธ์ 2561
Record Holder : The Integration and Coordination Committee on
Emergency Rescue And Street Hero Project
Record : Most People to Complete CPR Training in 24 hours
Date : 21 February 2018
Most People to Complete CPR Training in 24 hours [ ... ]

เจ้าของสถิติ : ธัญญา ผลอนันต์ และทีมงาน
สถิติ : หนังสือเล่มแรกที่มีภาพอัปสราในปราสาทนครวัดครบทุกองค์
(ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน 1,817 องค์)
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 27 กันยายน 2560
Record Holders : Tanya Phonanan and Team
Record : The First Book has All Existing Images
of Apsara at Nakorn Wat (1,817 Apsaras)
Date of Record : 27 September 2017 [ ... ]

ผู้สร้างสถิติ : บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์ สก๊อต คิตซ์ ซุปไก่สกัดผสมนม
สถิติ : การดื่มซุปไก่สกัดผสมนมพร้อมกันมากที่สุดในประเทศไทย
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 5 มิถุนายน 2561
Record Holder : Scotch Industrial (Thailand) Co.,Ltd.
Record : Most number of kids drinking essences of chicken with milk at the same time
Date of Record : 5 June 2018 [ ... ]

เจ้าของสถิติ : วรวิมล ปทุมมาลย์ลักขณา
สถิติ : แต่งชุดแฟนซีลงแข่งขันกีฬามากที่สุดในประเทศไทย
64 ชุด ในการแข่งขัน 60 สนาม ในระยะเวลา 1 ปี (2560)
บันทึกอย่างเป็นทางการ : 9 เมษายน 2561
Record Holder : Woravimol Pratoommarakkana
Record : The most wearing "Fancy Dresses" sports competition
in Thailand for one year. (64 Dresses for 60 competition)
Date of Record : 9 April 2018 [ ... ]

ติดต่อทีมงาน "บันทึกไทย"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดเรื่องราวใน "บันทึกไทย"

ส่งลงทะเบียนเรื่องราวที่เป็นที่สุดของคุณ หรือแจ้งความประสงค์ในการสร้างสถิติต่างๆ มาที่ "บันทึกไทย"
ถ้าเรื่องราวของคุณได้รับตรวจสอบและผ่านการพิจารณา ทีมงาน "บันทึกไทย" จะติดต่อกลับไป